เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ครู อาจารย์

 • thumbnail

  นายสุริยา พิมพ์ทอง

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายธีระยุทธ มอญขาม

  หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายวิชญ์วริน เนตรรักษ์

  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ วิชาทน

  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวอิสริยาภรณ์ อำภาผล

  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

^